28/08/2014

Inpakken en wegwezen!

Vandaag de laatste werkdag voor de studenten. En de laatste dag betekent ook dat alle spullen weer opgeruimd moeten worden. Tja, het leven van een (aankomend) archeoloog gaat niet altijd over rozen…

Dus zijn we bezig geweest met het schoonspoelen en krabben van het gereedschap, dat hoofdzakelijk bestaat uit troffels en schoppen. De meetlinten zijn opgeruimd en de jalons, die de meetlinten op hun plaats hielden, zijn ingemeten met de Total Station. De bedoeling is om volgend jaar de meetlinten op exact dezelfde locatie terug te plaatsen.

Natuurlijk laten we het scheepswrak niet open en bloot liggen als we de wintermaanden binnen doorbrengen. Dit jaar wordt voor het eerst gebruik gemaakt van zand om het scheepswrak te beschermen tegen onder andere de kou. Eerst worden doeken over het scheepswrak gelegd, zoals we dat nu elke avond doen. Vervolgens wordt het zand over de doeken gestort.

De komende wintermaanden zullen de studenten weer ijverig gaan studeren. En de vondsten zijn overgebracht naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad. Hier wordt alvast gestart met de conservering van de vondsten. Houten objecten moeten wel een conserveringsproces van twee jaar doorlopen!

Volgende zomer staat er vast en zeker weer een energieke groep studenten klaar die staan te popelen om meer te leren over het opgraven van scheepswrakken. Er zal dan meer van de scheepsconstructie bloot gelegd kunnen worden, omdat dit jaar het omgevallen bakboord volledig is gedocumenteerd en verwijderd. Het hout wat dieper ligt, zal waarschijnlijk ook van betere kwaliteit zijn dan het hout wat nu aan de oppervlakte ligt.

Voor nu rest ons nog één ding en dat is jullie als trouwe volgers van de blog bedanken voor het lezen. Wij hopen dat jullie hebben genoten. Wij in ieder geval wel!


Tot volgend jaar!

27/08/2014

Thanks for the memories

And the excavation work has ended for site OR 49!  And what a perfect day it was. T-shirt weather and not a cloud in sight.  Final frames were recorded and lifted for final drawings, and the day ended with a drone taking an aerial photo of the site!  The last 4 weeks have been a whirlwind, but they have now come full circle and we are ready to cover the wreck tomorrow and prepare for the next season!
Although this season has ended, there have been many memories and highlights that will hold us through until next summer.  We thought we could share some of the best parts of the last month with you:"What has been the best or most memorable part of this excavation?"


WANDER:  Everything!  This has been a whole new experience for me, so every part has been great

ERIK:  The people.  It's a great bunch of people.  As far as the wreck, there are lots of interesting things to document.  There are parts of the ship that I have never seen before, so that's cool.  Drawing has also been fun

NICOLE:  The best part was when we had a full crew BBQ!  But drawing with Erik has been a lot of fun too

ROBERT:  It's been a good group of people to work with.  Puzzling together all the parts of the wreck has been most interesting,  And Peter's BBQ skills at the campsite were awesome

JOELLA:  The best was drawing inside the tent when it was raining!

MORVENNA:  I always liked to catch people in the crosshairs of the total station

GERRIT:  Digging.  The whole process of uncovering the ship, how you get to see more and more of it every day.  And how the ideas and theories about the wreck and the parts, how those would change everyday.

KOEN:  The ship is the ebst part!  The construction has been really interesting to try and figure out

PETER:  The camaraderie on and off the site and campsite

DORIEN: I liked how I got the chance to do many different tasks on this excavation

MARISKA: Late night discussions with Peter about life, the universe and everything.

SARAH:  The people have been really wonderful!  But my favorite part of the work was watching how a jumble of rotten wood became a ship


26/08/2014

Knietjes Tekenen

En zo ziet een tekening eruit. Verschillende onderdelen staan netjes genummerd op één tekenvel. Elk onderdeel wordt in verschillende aanzichten getekend. Zo blijft de informatie beschikbaar voor toekomstig onderzoek, want het scheepshout wordt niet bewaard. Daarvoor is het helaas te slecht bewaard gebleven.
Vandaag bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het tekenen van scheepshout. Dit is het scheepshout dat afkomstig is van het bakboord. Tijdens het tekenen worden de scheepdelen natuurlijk goed bestudeerd. Daarbij viel het op dat sommige knieën, constructiedelen die vaak iets ondersteunen, zeer netjes afgewerkt zijn. Dit verteld ons dat bij de bouw van het schip ook aandacht is besteed aan de afwerking, iets wat niet vanzelfsprekend hoeft te zijn voor een vrachtschip.

Veel vondsten zijn niet meer gedaan, omdat het veldwerk voor dit jaar in de afrondende fase zit. Wel is er vandaag een fragment touw geborgen, mogelijk onderdeel van de tuigage van het schip. Dit geeft aan dat sommige fragiele zaken onder de juiste omstandigheden wel goed geconserveerd kunnen zijn.

Eén van de netjes afgewerkte knieën. D binnenzijde (linkerkant op de foto) was glad afgewerkt en aan de zijkanten afgeschuind.


25/08/2014

Geslaagde publiekdag

De kinderen krijgen uitleg door één van de studenten.
Naast het opgraven en documenteren behoort  het informeren van het publiek ook tot één van de werkzaamheden van de archeoloog. Afgelopen zaterdag was de publieksdag van deze opgraving. Deze dag was een groot succes ondanks het (af en toe) slechte weer. Er zijn namelijk massaal mensen op de publieksdag afgekomen. In totaal waren er wel zo’n 850 bezoekers! Op deze dag kregen de bezoekers uitleg over het wrak en de vondsten. De rondleiding werden niet alleen door de professor verzorgd, maar ook door de studenten. Sinds de Malta-wetgeving is de publiekscommunicatie een (nog) belangrijker onderdeel van de archeologie geworden.  Voor de studenten is een publieksdag altijd een leuke en leerzame ervaring.

Vandaag zijn er bovendien nog  ongeveer 165 leerlingen  van de basisscholen de Brandaris, het Wilgerijs en de Zevensprong uit Dronten op bezoek geweest. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en vonden het erg leuk om uitleg te krijgen over de opgraving en de vondsten.
Door het bezoek van de leerlingen is het totale bezoekersaantal dit jaar boven de 1000 gekomen. Het is erg mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor deze opgraving. Niet alleen is er belangstelling van mensen in de buurt, maar vanuit het hele land zijn er mensen langs geweest. Elk jaar stijgt het bezoekersaantal en hopelijk blijft dit ook zo de komende jaren.

Tot slot is vandaag nog een mooie vondst gelicht. Het gaat om een zogenaamde ‘aker’, een bepaald type koperen kookpot. De diameter is 30 centimeter en de pot  is 15 centimeter hoog. De pot heeft twee ogen waaraan een hengsel heeft gezeten. Deze is helaas niet teruggevonden. De aker behoorde tot het kombuis goed van dit schip en werd gebruikt om voedsel in te bereiden. De aker is voorzichtig uit de grond gehaald om te worden geconserveerd in het laboratorium in Lelystad.
De aker voordat deze werd geborgen.